Etkinlikler

Pandemi Süreci


İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bazı devlet hastaneleri çocukların enfeksiyon riskine göz önünde bulundurarak covid 19 tanılı tedavileri yoğunlukla gerçekleştirmek durumunda oldukları için, ağır olmayan kanser
vakalarında tedavi sürecini erteleme kararı aldı. Derneğimiz bu hastaların tedavilerine devam edebilmeleri sağlamak üzere covid 19 pandemi dönemini kapsayacak şekilde özel kurumlarla anlaşmalar yaparak bir proje gerçekleştirmiştir.

Proje kapsamında;

Kemoterapi, ameliyat, ilaç, rutin ve acil test ve kontroller dahil olmak üzere tüm tedavi masrafları derneğimiz tarafından sponsor destekleriyle karşılanmaktadır. Acıbadem Maslak Hastanesi ile yapılan anlaşmamız ile çocuklarımızın sosyal
eşitliği konusunda büyük bir destek sağlanmış hastanemiz derneğimiz ve çocuklarımızı SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ olarak kabul etmiştir. Pandemi sürecinde 36 çocuğun tedavisi üstlenilmiş ve tüm masrafları derneğimiz tarafından tarafından, sponsor firmalarımızın desteği ile karşılanmaktadır.

İlgili gönderiler