Güçlü Olan Biziz Kanseri Yeneceğiz!

Kanserle verdiğimiz savaşta binlerce hastaya desteklerinizle umut ışığı olun.

Gelin küçük destekleriniz büyük umutlar yeşertsin!

KAÇOD | Kanser Çocuğumdan Uzak Dur…

Çocukluk çağında Lösemi iyi bilinen ve yeterli kamuoyu oluştuğu için,Lösemili çocuk ve ailelerine bir çok dernek ve kuruluş bünyesinde,maddi ve manevi örgütlenmeye sahiptir.

Ancak Lösemi ,0-18 yaş arası çocukluk çağı kanserlerinin sadece %20-25 ini oluşturmaktadır,geri kalan %75-80 oranındaki çocukluk çağı kanserleri için,bir farkındalık,hasta çocuk ve ailelerine,maddi manevi destek sağlayacak çok iyi bilinen bir kuruluş ya da dernek  yoktur.En azından KOCAELİ ilinde böyle bir destek sağlanamaktadır.Bu destek, gerektiğinde ve çoğunlukla Devlet ve Belediyelerle yürütülmektedir,ancak gerekli örgütlenme ve zemin olmadığı içinde ,zaman zaman aksaklıklar olmaktadır,Profösyönel çalışanlar,yani dr,hemşire ve sağlık personeli dışında,işin bizzat zorluklarını bilen,KANSER’li bir çocuğun ,öncelikle karşılaşacağı manevi zorlukların farkında olan,nasıl bir desteğe ihtiyaç olduğunun bilincinde olan insanlar tarafından verilmesi gerekmektedir.BU görevi üstlenecek kişinin tüm bu zorlukları yaşamış olması ve böyle bir gönüllü bulmak cok iyi bir fırsattır.

Derneğin amacı Lösemi dışındaki kanser tanısı almış ve tedavi sürecinde olan çocukların,hem annelerin hem babaların ,hastalığa ve tedavi sürecine ,psikolojik adaptasyonlarını sağlamak,bu dönemde yaşayacakları sorunları çözmeye yönelik ve maddi durumu yeterli olmayan ailelerin,ulaşım,yiyecek,giyecek vs.gibi ihtiyaçlarını sağlayacak bir birikime sahip olmaktır.

Amaç & Hedefimiz

KAÇOD Marmara bölgesi başta olmak üzere ,aktif olarak ,ayaktan ve yatarak tedavi gören, KANSER tanısı almış hastalara ulaşmayı ve onlara destek olmayı hedeflemektedir.

DESTEK OL